put an emphasis

  1. Fiil vurgulamak
  2. Fiil vurgu yapmak
  3. Fiil altını çizmek
  4. Fiil önem vermek
  5. Fiil ağırlık vermek