put up to one

  1. birine arzetmek, birinin oyuna/arzusuna sunmak.
    I put it to you: Sizin oyunuza/arzunuza bırakıyorum.