qualified prospect

  1. bir ürün ya da hizmeti satın alabilecek yetenekte olan müşteri