quantity rate

sevk edilen herhangi bir miktardaki mala uygulanan taşıma ücreti