quick assets

  1. İsim likiditesi yüksek varlıklar
  2. İsim finansmanda zarara uğramadan nakde dönüştürülebilecek aktif değerler
  3. İsim kolayca paraya çevrilebilir aktifler
pazarlanabilir menkul değerler İsim
alacaklar gibi likiditesi yüksek varlıkların kısa vadeli borçlara oranı
(US) kasa