quiet enjoyment

kiracının tedirgin edilmeksizin hakkını tasarruf etmesine izin vermek Fiil
müdahalesiz tasarrufta bulunma sözleşmesi
mücadelesiz tasarruf veya intifa hakkı