1. İsim, Sanat renaissance
  2. İsim the Renaissance

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Avrupa’da hümanizmin etkisiyle Ortaçağ’dan sonra XV. ... sanat ve ilim akımı