rotor
  1. delay

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Gecikme