radio broadcast

radyo yayını (yapmak), radyo ile yayın(lamak).
masrafları üstlenilmiş radyo programı
radyo ile yayınlama
radyo ile yayınlanma