1. haydut
  2. askeri komando
  3. baskına katılan polis
  4. bir şirketin hisse senetlerini ele geçirmeye çalışan kişi
  5. baskıncı
  6. akıncı
hava akıncısı. İsim
mezar hırsızı İsim