rammed earth

  1. İsim kerpiç: kum, kil, kireç vb.'ni sıkıştırarak yapılan inşaat malzemesi.