ratify a sale made under power of attorney

  1. Fiil vekâletname tahtında yapılan bir satışı tasdik etmek
  2. Fiil vekâletname ile yapılan bir satışı tasdik etmek