reach a respectable figure

  1. Fiil hatırı sayılır miktarda satış yapmış olmak