read over a copy with the original

  1. Fiil bir kopyayı esas metinle karşılaştırmak için okumak