realignment

  1. İsim yeniden düzenleme
  2. İsim uyarlama
  3. İsim gruplama
  4. İsim gruplaşma
organizasyonun yeniden düzenlenmesi