1. Fiil lâstik kaplamak, yıpranmış otomobil lâstiğine sırt geçirmek.
  2. Fiil (bkz: recapitulate ).
  3. İsim kaplanmış/ sırt geçirilmiş lâstik.
  4. İsim (bkz: recapitulation )