to write out a prescription for sb Fiil
formula
prescription İsim
recipe
receipt
prescription book
it can only be obtained on prescription
prescription charge
prescription İsim
to fill a doctor's prescription Fiil
to fill a doctor's to make a prescription Fiil
to fill a doctor's (make a) prescription Fiil

Doktorun hastasına gerekli gördüğü ilâcı ve ... şeklini üzerine yazdığı kâğıt