red herring prospectus

  1. kabul edilebilir nitelikte olmayan menkul değer ihraç broşürü