refer back a recommendation to the committee

  1. Fiil bir tavsiyeyi yeniden gözden geçirilmesi için kurula iade etmek