refer back to

  1. Fiil yeniden görüşülmesi için birine havale etmek
bir tavsiyeyi yeniden gözden geçirilmesi için kurula iade etmek Fiil