refer to a document as proof

  1. Fiil delil olarak bir evraka göndermede bulunmak
  2. Fiil kanıt olarak belgeye atıfta bulunmak