refer to dispute to arbitration

bir ihtilafı hakem kuruluna havale etmek Fiil
bir ihtilafı hakeme havale etmek
bir uyuşmazlığı hakeme havale etmek Fiil