1. İsim havale etme/edilme, başvur(ul)ma, müracaat etme/edilme.
  2. İsim tavsiye etme/edilme.
  3. İsim telmih, ima. atıf, anma, zikretme.
  4. İsim (bir kimseye/işe) tavsiye edilen kişi.
zincirleme satış sistemi
tevdi raporu İsim
Büyük Daireye gönderme İsim, Hukuk
davanın sevk edilmesi İsim, Uluslararası Hukuk