1. Fiil arıt(ıl)mak, tasfiye etmek/edilmek, temizle(n)mek, saf bir hale getir(il)mek, safileş(tir)mek.
  2. Fiil incel(t)mek, zarifleş(tir)mek.
  3. Fiil tasfiye yolu ile yabancı maddelerden kurtarmak.
  4. Fiil düşünce ve duygulardaince/nazik/kibar ve zarif olmak, kibar ve kültürlü olmak.
bölgesel arıtma, bölgesel eritme yöntemiyle arıtma.
bir dili kibarlaştırmak Fiil
bir başkasının buluşunu mükemmelleştirmek Fiil