regional primary boarding school

  1. İsim, Eğitim yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO)