1. gerileme(k), geri gitme(k).
  2. geri çek(il)me(k)/dön(dür)me(k), ric'at etme(k).
  3. İstatistik ortalama değere dönmek.