relative humidity

  1. humidity ile ayni anlama gelir. bağıl nem.
  2. İsim bağıl nem: belli bir sıcaklıkta havada bulunan nem miktarının o sıcaklıkta havayı doyuran nem miktarına oranı.