relative income concept

  1. nispi gelir kavramı
  2. eşit miktarda para kazanan kişilerin eşit miktarda para harcama eğilimi içinde oldukları kuramı
  3. nisbi gelir kavramı