1. ,
  f.
  -laid, -laying yeniden sermek/döşemek/yaymak.
  She wanted to relay the carpet in
  her new home. The railway company is proposing to spend $1M on relaying a new track.
 2. Fiil (öteye/ileriye) iletmek/ulaştırmak/nakletmek/taşımak/götürmek.
  To relay a message. He relayed the news to me yesterday.
 3. Fiil nöbet değiştirmek, yeni grubu işe sokmak, (konakta) hayvan değiştirmek.
 4. Fiil, Elektrik-Elektronik naklen haber iletmek/yaymak, naklen yayın yapmak, (bir işareti/mesajı)kuvvetlendirerek daha ileriye göndermek, tekrarlamak.
 5. İsim nöbet, nöbetle çalışan işçiler, bir nöbette çalışanların tümü.
 6. İsim yedek hayvan (at, köpek vb.) veya insan, çalışanların işini devralmaya hazır yedek grup.
 7. İsim, Spor (a) (bkz: relay race ), (b) bayrak yarışında koşulan mesafe.
 8. İsim, Makine düzenleyici: küçük güçle işleyen hassas cihazlarla kumanda edilen ve makine parçalarının hareketini düzenleyen aygıt.
 9. İsim, Elektrik-Elektronik röle, bağlak, değiştirgeç, dönüştürgeç: sargısından akımgeçince dilini çekerek elektrik devrelerini açan
  veya kapayan elektromgnetik alet.
 10. İsim naklen yayın istasyonu.
cereyan anahtarı
(elektrik) zamanlı düzenleyici
gaz basınç düzenleyicisi
ani etkili kesici
ana hat kesici
serbest bayrak yarışı: her koşucunun değişik mesafe koştuğu yarış.
ayarlayıcı kesici
kontrol kesicisi
radyo aktarma yayını
uydu yoluyla yayın
bir yayın programını aktararak yayınlamak Fiil
haberleri nakletmek Fiil
bayrak yarışı/koşusu.
röle istasyonu (başka bir istasyondan gelen sinyalleri aktarmaya yarayan radyo ya da televizyon istasyonu
röle istasyonu
aktarma istasyonu
silisli çelik İsim, Demir-Çelik Sanayii
bir sokağın kaldırımlarını yeniden döşemek Fiil
yenilik aktarım merkezleri İsim
televizyon röle istasyonu