remarkably,

  1. Zarf Ne ilginçtir ki,
  2. Zarf Ne enteresandır ki,
  3. Zarf Ne ilginç ki,
  4. Zarf İlginçtir,
dikkate değer/şayanı dikkat/olağanüstü/harikulâde/ fevkalâde bir şekilde.