1. Sıfat uzak, ırak.
  a remote village.
 2. Sıfat ıssız, ücra.
 3. Sıfat (zaman itibarile) uzak, eski.
  remote future: uzak gelecek.
  remote ages: çok eski çağlar.
 4. Sıfat (akrabalık/sıhriyet) uzak.
  a remote ancestor: uzak ced/ata.
 5. Sıfat soyutlanmış, tecrit edilmiş, ayrı, uzaklaşmış.
  Principles remote from actions.
 6. Sıfat dolaylı, yakın etkisi/ilgisi olmayan.
  remote causes of the war.
 7. Sıfat zayıf.
  a remote chance.
  a remote possibility.
 8. Sıfat (duyguca) uzak, soğuk, ilgisiz, samimî/canayakın olmayan.
uzak neden
dolaylı sebep
belli belirsiz kavram
dolaylı sonuçlar İsim
uzaktan kumanda.
This missile is guided by remote control.
uzaktan kumandalı
dolaylı hasar
uzaktan komutalı elektronik bankacılık
müşterilerin bankanın dışında bir yerden elektronik sistemle para transferleri yapmaları İsim
uzak gelecek
uzaktan kumandalı
uzaktan iş girişi Bilgi Teknolojileri
uzak akraba
(poliçe) endirekt taraf
(kambiyo senedi) dolaylı taraf
uzak yer
ücra köşe
uzak ihtimal
uzaktan kapama Bilgi Teknolojileri
uzaktan açma Bilgi Teknolojileri
kalubeladan beri
ezelden beri
yaka paça götürmek Fiil
uzaktan destek İsim
uzaktan kumanda etmek Fiil
bir konunun dışında olmak Fiil
uzaktan kumanda etmek Fiil
uzaktan kumandalı pilotsuz uçak