1. İsim, Zooloji sürüngen (hayvan): yılan, timsah, kertenkele gibi sürüngenler
    (Reptilia) sınıfından yerde sürünerek
    yürüyen, derileri genellikle pullarla kaplı, soğuk kanlı hayvanlar.
  2. İsim (bkz: amphibian ).
  3. İsim alçak/âdi/pespaye kimse.
  4. Sıfat sürüngen, yerde sürünen, sürünerek devinen.
  5. Sıfat alçak, sefil, süflî, âdi, pespaye, ahlâksız.
  6. Sıfat sürüngenlere ait/benzeyen, sürüngen hayvanlarla ilgili.
para ile satın alınmış basın
angaje basın