1. Sıfat hiç (yerinde/rahat) durmaz, durup dinlenmeyen, sabırsız.
  The audience was getting restless: Dinleyiciler
  sabırsızlanıyorlardı.
 2. Sıfat vesveseli, huzursuz, endişeli, tetikte.
  The dog seemed restless as if he sensed some danger.
 3. Sıfat dalgalı, hareketli.
  The restless sea.
 4. Sıfat uykusuz, rahatsız.
  I have had a restless night: Uykusuz bir gece geçirdim.
 5. Sıfat taşkın, tezcanlı, kabına sığmaz, hareketsiz kalamayan, daima değişiklik/hareket isteyen.
  a restless crowd.
cevelan (outdated) İsim
cıva gibi
içi içine sığmamak Fiil