restrictive interpretation

'e dar bir yorum getirmek Fiil