rhetorical question

  1. etkileyici soru: hitabette sırf dinleyicileri etkilemek için cevap beklemeden sorulan soru. Cevabı çok
    defa açıkça bellidir.
    The question was purely rhetorical: Soru sırf etkilemek için sorulmuştu