1. pirinç unu.
    rice milk = rice pudding: sütlâç.
    rice paper: pirinç kâğıdı, çeltik sapından yapılmış ince kâğıt.