1. (a) şiddet, sertlik, ciddiyet, huşunet.
  The rigor of the law. (b) eğilmezlik, bükülmezlik.
 2. müsamahasızlık, insafsızlık.
  To put the law into operation in all its rigor.
 3. meşakkat, eziyet, sıkıntı, zahmet.
  The rigors of prison life.
 4. sert/ciddî/müşkül koşul veya durum.
 5. şaşmazlık, isabet, kesinlik, doğruluk.
  The logical rigor of mathematics. The rigor of a scientific proof.
 6. (iklim/hava) sertlik, şiddet.
  The rigors of winter.
 7. Patoloji ürperme, titreme, hummadan önce duyulan üşüme hissi.
 8. Fizyoloji katılaşma, katılık.
  rigor mortis: ölüm katılıgı, ölümden sonra bedenin katılaşması.
ölümden sonra vücudun katılaşması