ring up the curtain

başlamak, girişmek, (hizmete) açmak, küşat etmek.