1. Denizcilik anele
 2. İsim yüzük.
  wedding ring: nişan yüzüğü.
  gold/diamond ring: altın/elmas yüzük.
  ring finger: yüzük parmağı.
 3. İsim halka.
  a ring of water. napkin ring. a key ring . a towel ring.
 4. İsim halka şeklinde çizgi/şekil/cisim.
  dark rings around the eyes. smoke ring.
 5. İsim daire, çember.
  to dance in a ring.
 6. İsim çember, kasnak.
 7. İsim (helis, yay, bobin vb. de) halka.
 8. İsim, Geometri daire halkası: eş merkezli iki çember arasındaki alan.
 9. İsim, Botanik (bkz: annual ring ).
 10. İsim halka şeklinde ağaç kabuğu.
 11. İsim çember şeklinde dizi(lmiş kimseler).
 12. İsim sirk alanı.
  a circus ring: sirk alanı.
 13. İsim (bkz: bullring ).
 14. İsim müsabaka, yarışma, rekabet.
  in the ring for election to senate.
 15. İsim (yasa/ahlâk dışı maksatlarla birleşmiş) topluluk, şebeke.
  a ring of dope smugglers. a ring of corrupt politicians.
 16. İsim, Kimya (atomlardan oluşan) halka. (bkz: chain )1 (7).
 17. İsim, Astronomi (bkz: ring formation )
 18. İsim
  spinning ring ile ayni anlama gelir. iplik tezgâhı halkası.
 19. Geçişli Fiil kuşatmak, sarmak, çember içine almak.
  Police ringed the building. An old house ringed (about) with trees.
 20. Geçişli Fiil çember/halka yapmak/teşkil etmek/meydana getirmek.
 21. Geçişli Fiil (hayvanların burnuna) halka takmak/geçirmek.
 22. Geçişli Fiil (ağaç kabuğunu) halka şeklinde soymak.
 23. Geçişli Fiil helezonlar halinde/halka halka yükselmek, kıvrılarak gitmek.
  The road rings around the mountain.
 24. Geçişli Fiil yüzük takmak.
 25. Fiil (zil, çan, telefon vb.) çal(ın)mak, çınla(t)mak.
  ring the bell. The telephone is ringing. The bell rang loudly.
 26. Fiil … gibi görünmek/gözükmek/gelmek/benzemek, hissini vermek.
  His words ring false/true: Sözleri yalana/doğruya benziyor.
 27. Fiil zil çalmak, zile (zil düğmesine) basmak.
  ring for a servant: zil çalarak hizmetçi çağırmak.
  She
  rang for the cook. Just ring if you need anything.
 28. Fiil
  ring out: (a) ses vermek, çınlamak, çın çın ötmek.
  His brave words rang out. (b) çan sesiyle
  göndermek.
  ring out the old year.
 29. Fiil yankımak, yankılarla dolmak.
 30. Fiil (kulak) çınlamak.
  My ears ring.
 31. Fiil (şöhret vb. ile) çalkanmak.
 32. Fiil (çan çalarak vb.) ilân etmek, etrafa yaymak.
  ring a person's praises.
 33. Fiil (çınlayarak vb.) ses vermek.
 34. Fiil (parayı) tıngırdatmak, tıngırdatarak kalp olup olmadığını anlamak.
 35. Fiil telefon etmek.
 36. İsim zil/çan sesi.
 37. İsim çınlama, zil sesine benzer ses.
  rings of laughter: kahkaha sesleri, çınlayan kahkahalar.
 38. İsim kuvvetli ses, yankı, aksiseda, akis.
 39. İsim çan dizisi.
 40. İsim telefon etme, telefonla arama.
  give someone a ring: birisine telefon etmek.
  Give me a ring tomorrow.
 41. İsim zil çalma.
 42. İsim tıngırtı, tınlama, madenî ses.
 43. İsim âhenk, belirli bir anlam taşıyan ses tonu.
  a ring of assurance in his voice. the ring of truth. a false ring.
bir işe talip olmak Fiil
(siyasî bir mevki için) adaylığını koymak.
ayar bileziği
kablonun tespit edildiği halka. İsim
halka: düzlemdeki kapalı bir eğrinin düzlem dışındaki bir eksen etrafında dönmek suretiyle oluşturduğu dönel cisim. İsim, Geometri
yıllık halka, yaş halkası: ağaçlarda biri ilkbaharda, öbürü yazın oluşan içiçe iki halka.
benzen halkası: benzenin molekül yapısını simgeleyen altıgen şeklinde, her köşesinde C ve H atomları
bulunan kapalı şekil. H atomu yerine başka gruplar gelerek benzen türevlerini oluşturur.
bir açık artırmada rekabeti önlemek amacıyla bir grup alıcı arasında imzalanan gizli sözleşme (amaç malı ucuza kapatmaktır
bu uygulama kanunen yasaktır
fiyatları yukarı çekmek ya da düşürmek amacıyla bir grup borsa simsarı ya da antika tüccarının bir arada hareket etmesi
boğa güreşi alanı
arena
(borsa) fiyatların yükseldiği durum
saat kadranı üzerinde saat rakamlarının yazıldığı yuvarlak.
simit şeklinde kahvaltı pastası.
kalpazanlar çetesi
perde halkası.
elmas yüzük
uyuşturucu çetesi
nişan yüzüğü
casus çetesi
Öklit dolamı.
peri izi: çayırlarda bazı mantarların oluşturduğu koyu yeşil ot halkası. Eskiden perilerin dansettikleri yer sanılırdı.
ölçü halkası İsim
döner şans oyunu çemberi
tekli havagazı ocağı. İsim
conta halkası İsim
salmastra halkası İsim
salmastra bileziği
taşlı yüzük
yatay tutma düzeni: üzerine tutturulan pusula vb. gibi bir aleti daima yatay durumda tutacak şekilde
içiçe yerleştirilmiş üç çemberden ibaret düzenek.
İsim
telefon etmek Fiil
yıllık halka, yaş halkası: ağaçlarda biri ilkbaharda, öbürü yazın oluşan içiçe iki halka.
koruma halkası. İsim
koruma yüzüğü. İsim
politikacının adaylığını koyduğunu açıklaması
yabancı gelmemek Fiil
bilezik
iç halka İsim
anahtar halkası İsim
anahtarlık
can simidi İsim, Deniz Taşımacılığı
çınlatmak Fiil
çınlatmak Fiil
alyans
nişan yüzüğü
bilezik
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu çetesi
salmastra halkası İsim
salmastra bileziği
gün kuşağı: güneş ışığının havadaki buz prizmalarında yansıması sonucu ufka paralel olarak güneşin ortasından geçen beyaz kuşak. İsim
gün kuşağı: güneş ışığının havadaki buz prizmalarında yansıması sonucu ufka paralel olarak güneşin ortasından geçen beyaz kuşak. İsim
piston yayı/halkası, segman.
borsa konsorsiyumu
fiyat karteli
(ödüllü) boks alanı. İsim
bilezik
satış teşkilatı
marşpiye
şövalye yüzüğü
mühürlü yüzük
conta bileziği
salmastra bileziği
salmastra halkası İsim
salmastra bileziği
salmastra halkası İsim
mühür yüzüğü.
(alternatör vb.) halka, fırçaların sürtünerek akımı dışarı ilettikleri madenî bilezik. İsim
çift halkalı anahtarlık
casus şebekesi
casus çetesi
tespit rondelası
yarış acentesi
(Br) müşterek bahisleri toplayan
telefon etmek Fiil
dostluk yüzüğü
nikâh yüzüğü
anımsa(t)mak, hatırla(t)mak, hatırlar gibi olmak.
His name rings a bell: Adını hatırlıyorum.
That
doesn't ring a bell: Onu hatırlamıyorum.
hatırla(t)mak, tanır/hatırlar gibi olmak.
That name rings a bell: Bu ismi hatırlıyorum.
bir madeni paranın kalp olup olmadığını denemek Fiil
alarm çalmak Fiil
halkalı dosya. İsim
perdeyi indirmek/kapatmak.
son vermek, sona erdirmek, bitirmek, hatime çekmek.
(fonları) korumak ya da garanti altına almak Fiil
çit
adsız parmak
yüzük parmağı
(ay yüzeyinde etrafı duvar gibi dik) yüksek yayla/çukur ova, krater. İsim
ring-spinning frame
halkalı çıkrık/eğirme makinesi. İsim
halka dişli, iç tarafı dişli halka. İsim
inandırıcı olmamak, boş söz/palavra hissi vermek.
His promises always ring hollow: Onun vaitlerine asla inanılmaz.
(a) çan sesiyle karşılamak.
ring in the new year. (b) hile ile getirmek.
hırsız çetesi
telefonda konuşmayı bitirmek, telefonu kapamak.
I'd better ring off now: the baby's crying.
kolyeli ardıçkuşu
(Turdus torquatus) . İsim
halkalı yağmurkuşu
(Charadrius). İsim
çevre yolu
çember yol
halkalı yılan,
(Diadophis): boynunda sarı-turuncu halka bulunan küçük zehirsiz yılan (K. Amerika). İsim
birine telefon etmek Fiil
halkalı çıkrık/eğirme makinesi. İsim
halkalı çıkrık/eğirme makinesi. İsim
halka-benek: halka şeklinde sarı/morumsu lekeler şeklinde görülen bitki hastalığı. İsim
isteğe uygun olmak, ihtiyaca cevap vermek.
This new book rings a bell with teenagers: Bu yeni
kitap çocukların ihtiyacına cevap veriyor.
(a) çanları (değişik sıra ile) çalmak, (b)
Brit. tavrını/tutumunu/bir işi yapış tarzını değiştirmek,
her türlü olanağı denemek, her çareye başvurmak.
kapı zilini çalmak Fiil
birinin ölüm fermanını vermek Fiil
ring seferi
Londra Maden Borsası'nca benimsenmiş ticaret yapma yöntemi
yüksek sesle bağırarak ticaret yaptıkları İsim
doğru/gerçek gibi gelmek.
His words rang true and I accepted his excuse.
(a)
Brit. telefon etmek, (b) (satış bedelini) kasaya kaydetmek, kasa makinesi ile yazmak.
santral aramak Fiil
perdeyi açmak.
başlamak, girişmek, (hizmete) açmak, küşat etmek.
yazarkasa fiyatı yazmak Fiil
yazar kasaya fiyatı yazmak Fiil
konik dişli
… ile çınlamak.
valiliğe talip olmak Fiil
şaft bileziği
elmas yüzük etkisi: tam güneş tutulmasından hemen önce ve sonra ayın bir noktasında çok parlak bir benek görülmesi olayı.
yıldız/halka ağ Bilgi Teknolojileri
simgeli halka ağı Bilgi Teknolojileri
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Özel Isim, Sinema
 1. İsim boxing ring
 2. İsim loop
 3. İsim circle
 4. İsim circuit
 5. İsim ring
ropes İsim
circuit
ring tour
round voyage
circle line

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Üzerinde boks maçı yapılan, kenarları kordonla ... yüksek dört köşe yer