1. meşakkate/sıkıntıya katlanmak, rahatını feda etmek.
    The boys will have to rough it at camp.