rubber- neck

  1. aşırı meraklı kişi
  2. herkese ve her şeye dönüp bakan kişi
çok meraklı/mütecessis kimse, herkese/herşeye dönüp bakan kimse.
turist, seyyah.
rubbernecker ile ayni anlama gelir. mütecessis olmak, herşeye merakla/tecessüsle dönüp bakmak.