rubber-stamp

  1. Geçişli Fiil lâstik damga/mühür ile damgalamak/mühürlemek, damga basmak.
  2. Geçişli Fiil (bir meseleyi) incelemeden/düşünmeden onaylamak/tasdik etmek.
    He used the council to rubber-stamp
    decisions taken by himself and his office.
(a) lâstik damga/mühür, istampa, (b) şahsiyetsiz kimse. İsim
üstünde düşünmeden onaylamak Fiil