1. İsim kalabalık, yığın, kütle, topluluk, izdiham.
  2. İsim karışık yığın, karmakarışık toplum, ayaktakımı.
  3. İsim süprüntü, döküntü, çörçöp.
  4. İsim karışık(lık), buruşukluk, kıvrım, kat (kâğıt vb.).
  5. Fiil kırış(tır)mak, buruş(tur)mak, örsele(n)mek.
  6. Fiil
    ruck up: canını sıkmak, üzmek, rahatsız/taciz etmek, usandırmak, bıktırmak.
çalışarak başarıya ulaşmak Fiil
sıradan biriyken yükseklere çıkmak Fiil