run a cheap line

  1. Fiil ucuz mallar satmak
  2. Fiil ucuz mallardan satın almak
bir malı reklam fiyatına satmak Fiil