running down

sanayide tensikat
aktiflerin azalması
rezervlerin azalması
bir rakibin mallarını kötüleme
her birine kara çalmaya çalışmak Fiil