1. İsim, Tekstil Sanayii sponge
  2. foam rubber
to pass the sponge over Fiil
spongy
foam rubber
pumice İsim, Coğrafya
to sponge Fiil
Let bygones be bygones. Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Daha çok denizlerde koloni hâlinde bir ... hücrelilere yakın ilkel hayvan