1. İsim, Tekstil Sanayii çanta
 2. İsim, Tekstil Sanayii çuval
 3. İsim, Tekstil Sanayii torba
 4. İsim torba, çuval;
 5. İsim bir çuval dolusu;
 6. İsim kese kâğıdı, kâğıt/plâstik torba
  . A sack of candy.
 7. İsim
  sacque ile ayni anlama gelir. bol elbise/ceket;
 8. İsim yatak.
  I bet he's still in the sack.
 9. İsim işten atılma, kovulma, sepetlenme;
 10. İsim (beyzbol) üs, oyun yeri/üssü;
 11. İsim (İspanya ve Kanarya adalarında yapılan) beyaz şarap
 12. İsim yağma, vurgun, çapul, yağmalanan yer. (
  put to the) sack : yağma etmek, soyup soğana çevirmek.
 13. İsim müşkül mevkide bırakılmak, çıkmaza saplanmak, belaya çatmak.
 14. Geçişli Fiil çuvala koymak/doldurmak;
 15. Geçişli Fiil işten kovmak/atmak, sepetlemek; pabucunu eline vermek;
 16. Geçişli Fiil yağmalamak, yağma/talan etmek, soyup soğana çevirmek.
kömür çuvalı
işten kovulmak, sepetlenmek;
bir hizmetçiyi kovmak Fiil
birini işinden kovmak Fiil
birini işten kovmak Fiil
kovmak, işten atmak, pabucunu eline vermek.
yatmak, yatağa girmek.
yatmak;
müşkül mevkide kalmak, çıkmaza saplanmak, belaya çatmak.
hold the bag ile ayni anlama gelir.
yağma etmek Fiil
şapşal, beceriksiz kimse. İsim
(Br) Lordlar Kamarası'nı açmak Fiil
birini işinden çıkarmakla tehdit etmek Fiil
düz kısa ceket. İsim
düz-kısa ceketli. Sıfat
çuval (gibi dümdüz) elbise. İsim
(askerlik) uyku zamanı
sendika faaliyetleri yüzünden işten çıkarmak Fiil
uyuklamak Fiil
uyumak Fiil
çuval yarışı.
sack racer: çuval yarışçısı. İsim
çuval yarışı yapma. İsim
uyku saati
ödenmeyen bakiyenin tümü için sorumluluğu üstlenmek Fiil