1. ivy

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sarmaşıkgiller familyasından, değişik biçimlerdeki koyu yeşil ... dökmeyen, ağaç, duvar vb