1. Fiil sürünerek gitmek, dört elle ilerlemek, (ellerle yere tutunarak) tırmanmak.
  I scrambled up the rock
  for a better look at the sea.
 2. Fiil birşeyi elde etmek için çabalamak/başkalarıyla mücadele etmek/didişmek.
 3. Fiil alelacele hareket etmek/gitmek.
 4. Fiil, Askerlik2 düşman uçaklarının yolunu kesmek için acele havalanmak.
 5. Fiil acele/üstünkörü derleyip toplamak.
 6. Fiil birbirine karıştırmak, karmakarışık yapmak.
 7. Fiil acele ettirmek,
  argo iki ayağını bir pabuca sokmak.
 8. Fiil yumurtayı çırparak yağda pişirmek.
 9. Fiil (radyo/telefon haberleşmesini) karmalamak, frekans değiştirerek başkalarının anlamasını önlemek.
 10. İsim sürünerek gitme, dört elle ilerleme, (ellerle yere tutunarak) tırmanma, tırmanış.
  It's quite a scramble
  to get the top of the hill.
 11. İsim çabalama, mücadele etme, didişme, koşuşma, kapışma.
  a scramble for the best seats.
 12. İsim acele, telâş.
 13. İsim, Askerlik2 düşman uçaklarının yolunu kesmek için acele havalanma.
ayakları üstüne dikilmek
kapışmak Fiil
bir şey peşinde olmak Fiil
para için boğuşmak Fiil
mevki avı
iyi yer kapmak için itişip kakışma
servet peşinde koşma
servet peşinde koşmak Fiil
kapış kapış kapışmak Fiil
hisse senetlerine hücum
para toparlamak Fiil
para toplamak Fiil