1. Fiil kazımak, keskin bir şeyle kazıyarak yüzeyini bozmak.
 2. Fiil kaşı(n)mak.
 3. Fiil eşelemek, kazmak.
 4. Fiil
  scratch out: (yazıyı) çizmek, karalamak, çizerek iptal etmek.
 5. Fiil listeden çıkarmak, silmek.
 6. Fiil (maden üzerine) yazı oymak, hâkketmek.
 7. Fiil tırnaklamak, tırnakla çizmek.
 8. Fiil cızırdamak, gıcırdamak, sürtünerek ses çıkarmak.
 9. Fiil geçimini güçlükle sağlamak.
 10. Fiil yarışmadan çekilmek.
 11. Fiil (iskambilde) sayı kazanmamak.
 12. Fiil bilârdoda yanlış vuruşla ceza almak.
 13. İsim tırmık, tırnak izi, çizik.
 14. İsim tırmalama, tırmıklama, çizme, kaşı(n)ma.
 15. İsim gıcırtı, cızırtı, gıcırdama, cızırdama.
 16. İsim yarışa başlama çizgisi.
 17. İsim bilârdoda yanlış vuruş.
 18. İsim iskambilde sıfır sayı.
 19. İsim para, nakit.
 20. Sıfat müsvedde(lik), karalama.
  scratch paper: müsvedde kâğıdı.
  scratch pad: müsvedde defteri, bloknot.
 21. Sıfat handikapsız.
  scratch player.
 22. Sıfat alelacele/rastgele toplanmış/hazırlanmış, derme çatma.
  a scratch crew. 4.
  a scratch meal: derme çatma/uydurma yemek.
çizmeyen, çizmez Sıfat
çizilmeyen, çizilmez Sıfat
dalkavukluk/yağcılık etmek, yaltaklanmak.
birinin gözlerini çıkarmak.
kazı-kazan İsim
ısırmak
sırtını kaşımak. Geçişli Fiil
birbirini kayırmak. Geçişli Fiil
formunda olmak Fiil
yara almadan kaçmak Fiil
en baştan, sil baştan, sıfırdan, hiç yoktan, hiçbir şeye güvenmeden.
start from scratch: sıfırdan/en başından başlamak.
burnu bile kanamamak Fiil
eciş bücüş el yazısı, okunmaz yazı. İsim
şeytan.
şeytan. Old Nick İsim
hiç yoktan bir şehir kurmak Fiil
sıfırdan başlamak Fiil
sıfırdan işe başlamak Fiil
bir işe hiçten başlamak Fiil
kedi tırmıkladı
istenilen koşulları sağlamak, isteğe uygun olmak.
işinin ehli olmak Fiil
uygun, elverişli, kabule şayan, tatminkâr.
The piano player was not feeling well and his performance wasn't up to scratch.
burnu bile kanamamak Fiil
burnu bile kanamadan kurtulmak Fiil
sapasağlam, özürsüz, kusursuz, en ufak bir zedesi bile yok.
He came through the war without a scratch:
Savaştan sapasağlam (burnu bile kanamadan) döndü.
bir dosta birkaç satır karalamak Fiil
bir not çiziktirmek Fiil
(US) parti seçim listesini silintilerle değiştirmek Fiil
(US) aday listesi üzerinde çizerek değişiklik yapmak Fiil
geçinip gitmek Fiil
kaşınmak Fiil
kaşımak Fiil
hesaptan bir kalemi silmek Fiil
hesaptan bir kalem silmek Fiil
hesaptan bir kalemi silmek Fiil
eşelenmek Fiil
eşelemek Fiil
delil aramak Fiil
adaylığını son dakikada geri almak Fiil
Geçici kütük Bilgi Teknolojileri
bir şey aramak Fiil
kimsesizler yurdu
sen beni kolla ben de seni kollayayım
Sen bana çıkar sağla, ben de sana sağlayayım.
kolay verilen yazılı emir veya atılan imza
kazınmak Fiil
deşmek Fiil
içini kazımak Fiil
oymak Fiil
karalamak Fiil
üstünü çizmek Fiil
birinin adını bir listeden silmek Fiil
bloknot
müsvedde kâğıdı
yağcılık etmek Fiil
at yarışı listesi: yarışa girecek atları, binicilerini, bunların geçmiş başarılarını vb. bildiren liste. İsim
atların yarış şeceresi.
derme çatma takım.
deri üzerinde alerji testi.
(a) üstünü kazımak, (b) sathî kalmak, derine nüfuz edememek.
bir konuda ilk adımı atmak Fiil
(parlamento) geçersiz oy pusulası
üç beş kuruşu bir araya getirmek Fiil
para bulmak buluşturmak Fiil
para bulmak buluşturmak Fiil
(köpek) yeri kazıyıp kemik çıkarmak.